Ventilation Skåne

RING OSS -

OVK-besiktning

Vi utför OVK-besiktning i Skåne på all typ av ventilation i Skåne.

Erbjuder även ert företag OVK-besiktning? Då kan ert företag även använda er av informationen nedan anpassat efter ert företag. Vi profilerar gärna ert företag mot ett annat verksamhetsområdet också. 

Erbjuder ni tjänster inom OVK-besiktning och ventilation i Skåne? Kontakta oss, vi hyr ut den här sidan åt er med redan bra ranking och skapar nya kundkontakter!

Det är lätt att tro att er ventilation i Skåne funkar som den ska bara för att den är i gång, låter och tillför ny luft till den berörda byggnaden eller lokalen. Alla byggnader där människor vistas ofta eller under längre tidsperioder har ett lagkrav på sig – ventilationen måste kontrolleras genom en OVK-besiktning.

Undantag görs för privata villor och radhus, där vi gör en OVK i Skåne endast efter att det nya ventilationssystemet installerats. Men för villa- och radhusägare är det ändå bäst att göra frivilliga OVK-besiktningar i Skåne med regelbundenhet.

OVK-besiktning i Skåne

För vårt företag är det självklart att även erbjuda våra kunder OVK-besiktning, en så kallad obligatorisk ventilationskontroll. OVK-besiktning i Skåne genomförs i kollektiva bostadsfastigheter, skolor och företagslokaler vart tredje oavsett ventilationssystem och standard på fastigheten. Andra fastigheter ska ha en ventilation i Skåne vart tredje eller vart sjätte år, beroende på fastighetens ålder och ventilationssystem. Allt för att säkerställa att ventilationen och framför allt luften är tillfredsställande. 

Vi har certifierade OVK-besiktningsmän. 

Det här ska varje OVK-besiktning visa:

  • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Första gången en OVK-besiktning genomförs kontrollerar vi dessutom att ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter. Vid återkommande OVK-besiktning av er ventilation i Skåne ska kontrollanten dessutom undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Efter vår OVK-besiktning får ni ett intyg som ni ska sätta upp på väl synlig plats i byggnaden.

Anlita oss för OVK-besiktning!

Addictive Group Media AB


Kontakta oss om ni är intresserade av den här sidan!

[email protected]

559202-3963


Ventilation

OVK-besiktning


Vill du hyra den här sidan? Kontakta oss!

Om Oss

Vårt företag hjälper er få nya kundkontakter via våra landningssidor.

Läs mer om oss

Integritetspolicy

Kontakt

Addictive Group Media AB

Org nr: 559202-3963
Kontakta oss om ni är intresserade av den här sidan!
Tel:

Hitta hit